100 x 150 cm «Løyndomsfull horisont»

100 x 150 cm


   © Øystein Kallevåg 2014