100 x 150 cm «Løyndomsfull horisont»

100 x 150 cm


© Øystein Kallevåg 2014